Обществен дарителски фонд – Стара Загора съвместно със своя швейцарски партньор – Фондация „Суисклиникал”, работи по реализацията на проект Създаване на българо-швейцарска ортопедична работилница.

Проектът се изпълнява с финансовата подкрепа на Конфедерация Швейцария чрез Фонд за партньорство и експертна помощ.

Целта на проекта е да се осигури въвеждане и прилагане на иновативни швейцарски подходи и ноу-хау при предоставяне на услугата „лечение на специфични ортопедични проблеми в детска възраст” на деца от цялата страна.

За постигане на тази цел е оборудвана ортопедична работилница по швейцарски модел, където да се предоставят специфични здравни услуги на деца с ортопедични проблеми от цялата страна от швейцарски и български специалисти.

Обучението на български ортопедични техници съгласно най-добрите европейски и швейцарски стандарти, както и разпространение на информация сред ортопедите за ползите от неинвазивния, щадящ децата подход на швейцарските им колеги ще осигури приемственост и дългосрочен ефект от проекта.

Осигуряването на широка публичност на проекта и разпространение на швейцарския опит и ноу-хау е от съществено значение за постигане на специфичните цели и за привличане на максимален брой представители на целевите групи.